Наші послуги

  • Інтеграція гендерного підходу в організаційний розвиток
  • Гендерні аспекти організаційного аналізу
  • Проведення гендерного аудиту
  • Гендерночутлива комунікація
  • Впровадження методів та інструментів гендерного мейнстримінгу у діяльність НПО
  • Розвиток гендерної компетентності
  • Розробка гендерної політики організації та планів дій гендерної рівності
  • Сприяння рівним можливостям на робочому місці
  • Гендерна оцінка/самооцінка